Īstenotie projekti

○  Siltumtīklu un ūdensvadu sistēmu rekonstrukcija un izbūve, Blāzmas ciematā.
○  “Asteru nams” rekonstrukcija Jelgavā, Asteru ielā 14a.
○  SIA “SEEBER” ražošanas korpuss Milzkalnē.
○  Boulinga centrs Jelgavā, Akadēmijas 21.
○  A/c Bauska-Grenctāle.
○  Drenāžas tīkli Via Baltica ceļa posmā Iecava-Ķekava.
○  Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Aucē.
○  Būvprojekta izstrāde ūdenssaimniecības attīstības projektam Ēveles pagasta Ēveles ciemā.
○  Ārējo tīklu izbūve Draudzības un A.Brigaderes ielās, Jelgavā.
○  Ekas apkures sistēmas un katlu mājas izbūve Novadnieku pag. Sātiņu pamatskolā.
○  Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā.
○  Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā.
○  Svētes ielas posma no Sakņudārza ielas līdz O.Kalpaka ielai rekonstrukcija 2.kārta.
    O.Kalpaka ielas posma no J.Raiņa ielas līdz Rūpniecības ielai rekonstrukcija 2.kārta, Jelgavā.
○  Meža-Kurzemes-Spartaka ielu krustojuma rekonstrukcija, Tukumā.
○  Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskolā.
○  Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā.
○  Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta Matīšu ciemā.
○  Ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu posmu izbūve, Jelgavā.
○  Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Limbažos.
○  Lauku ielas rekonstrukcija posmā starp Smilšu ielu un Raudas ielu, Tukumā.
○  Jelgavas un Rūpniecības ielas krustojuma rekonstrukcija, Jelgavas un Alīnes ielas krustojuma rekonstrukcija, Tukumā.
○  Siltumtīklu rekonstrukcija Celtnieku ielas rajonā, Tukumā.
○  Tukuma Raiņa ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija.
○  Kurzemes un Talsu ielas posma (no Smilšu ielas līdz Tukuma pilsētas robežai) gājēju celiņa   rekonstrukcija.
○  Pauzera ielas posma (no Lielās ielas līdz Zirgu ielai) rekonstrukcija, Tukumā.
○  Katlu mājas būvniecība Aviācijas ielā 47, Jelgavā.
○  Koģenerācijas stacijas ēka Ganību ielā 71, Jelgavā.
○  Ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Pumpura un Ausekļa ielās Saldū.
○  Siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunu maģistrālo siltumtīklu izbūves projekta izstrāde, Kuldīgā.
○  Driksas, Pasta, Raiņa un Katoļu ielas iekšpagalma labiekārtošana, Jelgavā.
○  Siltumtrases projektēšana no Parka ielas-Virkas ielai, Kuldīgā.
○  Kompleksa “Ratnieki” rekonstrukcija Cēsu raj. Līgatnes pag.